3 januari 2016

Op 3 januari wordt het feest van Openbaring des Heren gevierd, beter bekend als Driekoningen. De Capella Catharina zingt tijdens de eucharistieviering in de Sint-Jan de Missa brevis in C van W.A. Mozart en diverse kerstliederen – we zitten immers nog in de Kersttijd. Vanwege het feestelijke karakter van deze tijd speelt Ton Stevens na de mis de Champagne-Toccata van Hans-Uwe Hielscher.

Scroll to top