Organist

Ton Stevens (1966, Oosterhout) is geboren en getogen in Hooge Zwaluwe (N-Br.). Reeds op jonge leeftijd werd hij bevangen door de piano en later het kerkorgel. Tijdens de middelbare schooltijd (Oelbert-gymnasium te Oosterhout) volgde hij pianolessen bij Jan Schuurmans (Made) en orgellessen bij Lambert van Eekelen (Zevenbergen). In die tijd was hij de vaste organist van de H. Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe (nu: restaurant Onze Kerk).

Na een studie fiscaal recht werden de muzieklessen voortgezet aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij studeerde daar piano bij Jacques de Tiège en orgel bij Maurice Pirenne. Deze studie werd voortijdig afgebroken door een langdurig verblijf in Duitsland.

Momenteel woont hij alweer geruime tijd in Oosterhout. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als hoogleraar vennootschapsbelasting bij de Universiteit van Tilburg en als counsel bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Daarnaast is hij al vele jaren als assistent-organist verbonden aan de St. Bartholomeuskerk te Zevenbergen.

Ook in de St. Jansbasiliek te Oosterhout treedt hij regelmatig op als (gast)organist, o.a. bij het St. Jan-koor en de Capella Catharina.

Ton is één van de muzikale adviseurs van de Stichting Ludens (www.stichtingludens.nl) die het Maarschalkerweerdorgel van de St. Jansbasiliek te Oosterhout promoot. Daarnaast is hij één van de huisorganisten van restaurant Onze Kerk (www.restaurantonzekerk.nl) te Hooge Zwaluwe. Samen met Cees Rijnders (verteller) vormt hij een duo dat o.a. een orgelsoap (‘Houts Marieke’) en een aantal orgelsprookjes (o.a. ‘De Leeuw is los!!!’) heeft bedacht en uitgevoerd.

Scrol naar boven